Žiaci 4.a 5. ročníka nastúpili 8. februára do školy skutočne pravou nohou. Počas prvých hodín bolo naozaj veselo, tvorivo a pomocou hry sme sa veľa naučili a deti si utvrdili svoje vedomosti, ktoré v poslednej dobe získavali na online vyučovaní. Na slovenčine sme si zopakovali abecedu a písanie vlastných mien pomocou plastelíny. Spojili sme jemnú motoriku s vedomosťami a každý zapojil i svoju fantáziu. Dobrými pomocníkmi boli aj vlastnoručne vyrobené kartičky s mäkkým I a ypsilonom. Zistila som, že vybrané aj odvodené slová idú deťom veľmi dobre. Len sem-tam sa objavila maličká chybička. Na záver sme si zahrali obľúbenú hru s názvom Kolotoč. Deti vymýšľali slová na koncové písmeno predošlého slova, ktoré povedal ich spolužiak. A poviem vám, slovná zásoba našich usilovných žiakov je bohatá. Poznajú exotické zvieratká, členov rodiny, názvy krajín aj atypické krstné mená.

Milé deti, prajem vám, aby sa vám takto príjemne a veselo pracovalo počas celého 2. polroka. Robíte nám veľkú radosť! FOTO

 

Škola to je sranda veľká,

i keď do nás hučí učiteľka.

Naučí nás písať, čítať,

na matike aj počítať.

 

Uč sa, aby si bol šťastný

a nemusel tvrdo drieť!

Kým si mladý, tak sa nauč,

o čom všetko je náš svet.


Mgr. Martina Koišová