Aj naša škola patrí medzi tie školy, ktoré sa zapojili do súťaže organizovanej Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave pod názvom  Nebuď otrok drog 6.

V spodnej časti tohto článku sú uvedené odkazy, ktoré majú pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. 

Súťaž vznikla ako súčasť projektu, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov.                           
Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený 20.02. 2021 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk a na stránke www.skolske.sk.                                           

Relácie budú postupne sprístupnené od 21.12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod.

 
 
 
 
 
 
Koordinátor pre ľudské práva a drogovú prevenciu
Ing. Pavol Bilas