Už sme si zvykli, že takmer každý deň v roku si pripomíname nejaký medzinárodný, európsky či národný sviatok. V tretí decembrový deň sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Všetci žiaci s autizmom sa v tento deň zapojili do tvorivej aktivity Spoločne to zvládneme, ktorej cieľom bolo pripomenúť si význam vzájomnej pomoci medzi ľuďmi a čaro blížiacich sa vianočných sviatkov. Zhotovili Deda Mráza so sánkami a darčekmi. Žiaci z triedy AUT I. vyrobili postavu Deda Mráza zo sena. Žiaci z triedy AUT II. darovali Dedovi Mrázovi krásne biele sane a žiaci z triedy AUT III. naplnili tieto sane nádhernými darčekmi. O tom, že našich žiakov táto práca zaujala a mali z nej veľkú radosť svedčia aj priložené fotografie.

 

Padaj, sniežik, padaj,
nech ťa máme veľa,
nech sa pretekáme
s vetrom ani strela.
 
                                           Padaj, sniežik, padaj,
                                           na lúky a stráne,
                                           pretože my s tebou
                                           veľké plány máme.

 

Žiaci sa pri práci naučili zimnú báseň a poprosili Deda Mráza o krásne biele Vianoce.

Mgr. Milada Randová