Spojenú školu internátnu v Bytči navštevujú iba dobré deti a vzorní žiaci, o čom svedčí aj návšteva sv. Mikuláša, ktorý k nám zavítal v piatok aj so svojimi anjelmi. Samozrejme, že sa k nemu prikmotrili aj nezbedné čertiská, pretože sa im do pekla doniesla správa, že niektorým deťom a žiakom našej školy začínajú vytŕčať čertovské rožky. Našťastie, sa táto správa nezakladá na pravde, preto čerti odišli z našej školy s dlhým nosom a prázdnym vrecom. Mikulášska nádielka bola tento rok aj vďaka mestu Bytča bohatšia ako inokedy, za čo sa chceme všetkým, ktorí sa o to pričinili, srdečne poďakovať.

Mgr. Božena Bašová