Zber papiera sa už druhý rok stáva neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Žiaci sa aktívne a s veľkou chuťou zapájajú do tejto peknej akcie. Pojem triedenie odpadu i recyklácia sú im dobre známe, a keďže chceme chrániť našu prírodu i životné prostredie, nielen v škole, ale i doma, odpad triedime. Všetci dobre vieme, že plasty patria do žltého a papier do modrého koša. Noviny i letáky však deti poctivo nosia zviazané do školy a takto pripravené balíčky vymieňame za vreckovky, servítky a toaletný papier. Vzdelávame sa, a zároveň pomáhame našej škole. Teraz to všetci máme trošku ťažšie, keďže sa väčšina z nás vzdeláva dištančne. Viem však, že všetci máme dobré srdiečka, ktoré spoločne bijú za prírodu i našu školu.

Preto vás chcem, milí rodičia, milí žiaci, poprosiť, zbierajte papier aj doma počas učenia sa na diaľku. Už teraz sa teším, keď vás znova uvidím a spolu si našu krásnu a ušľachtilú akciu vyhodnotíme. Všetkým držím palce!

Mgr. Jana Frniaková