Na nový celoškolský projekt „Deň s pohybom a bez sladkostí“ sme sa všetci zodpovedne pripravili. Pre žiakov to bola nová výzva. Na desiatu si doniesli len ovocie, celozrnné výrobky, zeleninu a mliečne výrobky. Žiaci s pani učiteľkami prežili príjemný deň. Spoločne si pripravili zdravé pokrmy, upevnili si vedomosti o ovocí, zelenine, naučili sa ich rozlišovať, ochutnávali ich, triedili, pozreli si zaujímavé dokumenty o zdravej strave, vymaľovali si obrázky s danou zeleninou a ovocím.                                                                         

Porozprávali sa aj  o nezdravých potravinách a sladkostiach, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj detí. Samozrejme, nezabudli sme ani na pohyb, ktorý sme prispôsobili súčasným opatreniam. Niektorí žiaci si už ráno urobili v triede krátku "rozcvičku" a počas dňa sa poprechádzali po školskom dvore a v blízkom parku, kde si ponaťahovali svaly a nadýchali sa čerstvého vzduchu. Všetky tieto aktivity boli zamerané na zdravú stravu, podporu zdravia a prevenciu obezity. Cieľom tohto dňa bolo motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov, k obmedzeniu konzumácie nezdravých potravín, k dodržiavaniu správneho pitného režimu a k zvýšeniu pravidelnej účasti detí pri športe či iných fyzických aktivitách.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Marta Játiová