V prílohe sa nachádza textový materiál, v ktorom sa môžete oboznámiť so súčasnými podmienkami vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v triede Špeciálnej základnej školy v Bytči. Od septembra 2020 bude trieda pre žiakov s poruchou autistického spektra súčasťou Základnej školy pre žiakov s autizmom. Sme jediná škola tohto druhu v okrese Bytča, ktorá bude od 1. septembra 2020 vzdelávať žiakov s poruchou autistického spektra aj bez mentálneho postihnutia. Možno práve vďaka uvedeným informáciám sa rozhodnete umiestniť Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 do našej školy.

              5,318 Autism Stock Illustrations, Cliparts And Royalty Free Autism ...