Žiaci našej školy sa zúčastnili 25. ročníka celoslovenského festivalu „Dni nádeje“, ktorý organizuje Nadácia Lúč pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Dni nádeje sa zameriavajú na problematiku závislostí, týraných a zneužívaných klientov. Problematika závislostí, týrania a zneužívania nie je ľahostajná ani našim žiakom, preto sa zapojili do výtvarnej súťaže.

Celý festival vyvrcholil „Oskarom nádeje“ vo štvrtok 17.10.2019 v Mestskom divadle Žilina. Úspešným žiakom sa odovzdávali ceny v rôznych kategóriách, medzi ktoré patrili športové, výtvarné a literárne súťaže. Z našej školy nás úspešne reprezentovali žiaci vo výtvarnej súťaži, Erik Ďurkech získal 1. miesto, Marián Rác sa umiestnil na 2. mieste a Filip Motl si odniesol 3. miesto. Celý gala program úsmevne a vtipne moderovali kakaovníci Martin Vanek a Igor Adamec. Nádhernú atmosféru umocnili naši žiaci tanečným vystúpením s choreografiou Farebný svet. Humornou prózou sa prihovorili Ivan Stolár a Tomáš Richtarčík.

Ďakujeme organizátorom, pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme sa mohli byť súčasťou zmysluplného projektu, ktorého myšlienka robí nás ľudí lepšími. Prajeme Vám veľa šťastných a úspešných životných príbehov.                                                                                                        

Mgr. Mária Holáčiková