Aj tento rok sme sa zúčastnili už VII. ročníka súťažno-vzdelávacích aktivít zameraných na potraviny, zdravie a výživu. Zapojili sme sa do dennej témy: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Cieľom súťaže je iniciovať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní žiakov o potravinách, správnych stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu. Dôležitá je úloha potravín pri ochrane zdravia, pri obezite a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Okrem zrealizovaných aktivít, ktoré boli zamerané na zdravé jedlo, žiaci so svojimi pani učiteľkami navštívili aj ovocno-zeleninovú záhradu, kde mali možnosť  spoznať a ochutnať rôzne druhy domácej zeleniny. Žiaci boli nadšení a obohatení o nové vedomosti.

Bc. Marta Játiová