Sedemnásty október sa niesol v znamení ochrany prírody. Spolu s vybranými žiakmi šiesteho až deviateho ročníka sme sa vydali do krásnej súľovskej prírody. Lúky v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly sú miestom, kde rastú mnohé zákonom chránené rastliny (napr. prvosienka holá, poniklec prostredný) a tiež tu žije veľa vzácnych motýľov (jasoň červenooký, dúhovec väčší a iné). Mnohé druhy sú výnimočné a vyskytujúce sa iba v tomto regióne. Ako už niekoľko rokov po sebe, aj tento rok, naši žiaci vyčistili lúku od náletových drevín, a tým prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov. Počasie aj slniečko nám po celý čas prialo a spolu so žiakmi sme si užili krásy jesennej prírody.

Mgr. Jana Frniaková