Každoročne sa na školách na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým sa pripomína hrdinstvo mladého Kanaďana. Aj tento rok sa žiaci a učitelia našej školy spolu s malými škôlkarmi zapojili do tohto krásneho športového podujatia, čím vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na rakovinu. Počasie nám prialo a navodilo príjemnú atmosféru. Všetky deti sa postavili na štart a dobehli šťastne do cieľa, za čo boli odmenené červeným jabĺčkom a medailou. Už teraz sa opäť tešíme na ďalšie športové aktivity.

Bc. Marta Játiová, Mgr. Katarína Valíčková