Druhého septembra naša škola otvorila brány novému školskému roku 2019/2020. Po dvoch mesiacoch priestory školy opäť ožili a boli plné života a detskej vravy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas povinností, školských aktivít, ale i dobrodružstiev našich žiakov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, skúseností a zručností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť nezabudnuteľné chvíle. Pani riaditeľka Mgr. Anna Ďurajková všetkých srdečne privítala a popriala veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole, aby školský rok bol pestrý, veselý, plný nových objavov a krásnych zážitkov.
 
Mgr. Mária Holáčiková