Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo dňa 28. júna 2019 na školskej chodbe aj za účasti vedúceho odboru školstva Okresného úradu Žilina PhDr. PaedDr. Dušana Galbavého, PhD.. Ani v tento významný deň nechýbal pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpili deti zo špeciálnej materskej školy, deti z krúžku anglického jazyka, z tanečného a z dramatického krúžku. Rozlúčili sa s nami žiaci deviateho ročníka, žiaci tretieho ročníka praktickej školy aj predškoláci zo špeciálnej materskej školy, ktorým prajeme do budúcnosti veľa šťastia. Pani riaditeľka sa v závere všetkým prihovorila, vyhodnotila školský rok a zaželala pekné prázdniny. PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD. poďakoval všetkým zamestnancom za vykonanú prácu a tiež poprial všetkým zaslúžený oddych. Mnohí žiaci boli ocenení pochvalou riaditeľky školy za výborný prospech, vzorné správanie alebo reprezentáciu školy. Potom sa už všetci žiaci spolu s učiteľmi ponáhľali do tried po vysvedčenia. Stretneme sa opäť v septembri!

Mgr. Katarína Valíčková