Dňa 12. júna 2019 sa uskutočnili Športové hry žiakov špeciálnych základných škôl Žilinského regiónu. Žiaci súťažili v atletických disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a hod granátom. Žiaci A variantu celkovo získali 9 prvých a 4 druhé miesta. Medzi ocenenými boli: Juraj Ďuraj – tri 1. miesta, Pamela Štrkáčová – tri 1. miesta, Enrik Baláž – 1. a 2. miesto, Lea Sopóciová – 1. a dve 2. miesta, Ivan Stolár – 1. miesto, Ján Jašík – 2. miesto. Zahanbiť sa nedali ani žiačky B variantu Janka Fuljerová, ktorá získala tri 1. miesta a Dominika Babčanová, ktorá sa umiestnila na 1. a 2. mieste. Naši žiaci bojovali ako levy a nedali sa odradiť ani horúcim letným počasím. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                     Miroslav Kurinský