Naša škola sa zapojila do celoslovenského podujatia Celé Slovensko číta deťom. Starší žiaci sa 30. mája 2019 zúčastnili detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si... 2019 v Mestskej knižnici v Bytči. Mladší žiaci navštívili knižnicu v stredu 5. júna 2019. Z knižky Nezblázni sa mamička im čítala pani Uhliariková. Žiaci sa započúvali do vtipných príbehov, ktoré si formou denníka písal hlavný hrdina Bruno. Všetci pozorne počúvali, a potom odpovedali na otázky súvisiace s prečítaným textom. Návštevou knižnice sme sa pokúsili naplniť motto podujatia: „Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý deň bude o zážitok krajší!

                                                                                                                                     Mgr. Eva Kováčiková