Dňa 23.05.2019 sa konal v ŠZŠ v Ružomberku 8. ročník súťaže v speve ľudových piesní pod názvom „Červené jabĺčko". Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy: Lívia Michálková (2. ročník), Alexandra Paigertová (4. ročník) a Izabela Balážová (6. ročník). Naše dievčatá tu boli prvýkrát a v silnej konkurencii 35 súťažiacich každá z nich získala krásne 2. miesto. Blahoželáme za úžasné výkony a prajeme im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Linde Cigánikovej, ktorá ich počas tohto školského roka hudobne pripravovala.                         

Mgr. Valéria Kuceljová