Bábkové divadlo BABADLO otvorilo svoju čarovnú oponu 1. júna 1995 so snahou obnoviť tradíciu bábkarstva v šarišskej oblasti. Babadlo je jediným profesionálnym divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka. Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo. Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie (zdroj: https://babadlo.sk). 

Herec bábkového divadla sa nám s rozprávkou KRÁĽ DROZDIA BRADA predstavil na pôde našej školy vo štvrtok 16. mája 2019. Svojím hereckým výkonom, bábkami a kulisami zaujal všetkých divákov. Spolu sme sa zasmiali, chvíľkami aj zamysleli, poučili a veľmi dobre pobavili. Ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie s rozprávkou Divadla Babadlo z Prešova.

Mgr. Božena Bašová