Pod názvom „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“ sa na našej škole uskutočnila výtvarná a literárna súťaž v rámci aktivít na podporu výchovy k ľudským právam, tolerancii, formám diskriminácie. Odlišujeme sa od seba farbou pleti, výzorom, rečou, ale aj povahovými vlastnosťami. To, že sme rôzni je prirodzené a prirodzené je aj rešpektovať to! Na svete žijú ľudia, ktorí sa od seba odlišujú jazykom, náboženstvom, kultúrou. Je však veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že oni sú dokonalí a ostatní sa im nemôžu rovnať. Neuvedomujú si nesprávne zmýšľanie. Veď všetci chceme žiť v mieri, byť šťastní, mať svoju rodinu, priateľov.

Nad týmto všetkým sa zamysleli aj naši žiaci a svoj názor a postoj vyjadrili formou výtvarných a literárnych prác, ktoré boli naozaj pekné a výstižné. Všetky práce boli vystavené. Žiaci, ale aj rodičia odovzdávali svoj hlas tým najkrajším.

Výsledky sú nasledovné:

1. miesto – Juraj Ďuraj,  6. roč.

2. miesto – Mário Rástočný,  6. roč.

3. miesto – trieda B prípravného ročníka, spoločná práca

Zvláštne ocenenie a pochvalu získali žiaci 6. a 7. ročníka za veľmi peknú spoločnú literárnu prácu.

Všetkým blahoželáme!                                  

                                                                                                                               Mgr. Magdaléna Tóthová