Jar je spojená s prebúdzaním života v prírode, a zároveň nás pozýva k aktivite a k pohybu. Dňa 09.04.2019 sa chlapci zo 6. až 9. ročníka A variantu zúčastnili zážitkového učenia v prírode. Navštívili Prírodnú rezerváciu Súľovské skaly, kde si na náučných tabuliach prečítali, aké zvieratá a rastliny sa vyskytujú v tejto lokalite. Niektoré rastlinky napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, fialka lesná sa im predstavili v plnej kráse na skalách, lúkach a okolo turistických chodníkov. Žijú tu aj mnohé druhy motýľov ako napr. jasoň červenooký, dúhovec väčší či babôčka pávooká. Za štebotu vtáčikov chlapci čistili lúku od náletových drevín, čím prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov motýľov.

Mgr. Valéria Kuceljová