Mesiac marec je známy ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy navštívili postupne v štyroch skupinách Mestskú knižnicu v Bytči. Pani knihovníčka si pre nich pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Mladším žiakom najskôr porozprávala o knihách, o orientácii v knižnici a o spôsobe požičiavania kníh. Niektorí žiaci potom zarecitovali básničky, spoločne hádali hádanky, doplňovačky a nakoniec si vyfarbili omaľovánky. Starší žiaci sa rozprávali o Pavlovi Dobšinskom a podľa ilustrácií určovali názvy rozprávok, ktoré napísal. Pripomenuli si charakteristické znaky rozprávok, lúštili tajničku s rozprávkovým hrdinom a zisťovali názov známej veršovanej rozprávky. Nakoniec všetci dostali od tety knihovníčky sladkú odmenu. Návštevou knižnice sa snažíme podporovať u žiakov kladný vzťah ku knihám a literatúre a rozvíjať ich predčitateľskú a čitateľskú  gramotnosť.

Mgr. Eva Kováčiková