Dňa 26.03.2019 naša škola zorganizovala XXIV. ročník regionálnej prehliadky v umeleckom prednese poézie i prózy a speve piesní s názvom „Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik". Pozvanie Spojenej školy internátnej v Bytči prijali Špeciálne základné školy z Kysuckého Nového mesta, Martina i Žiliny a Spojené školy z Čadce, Púchova i Turzovky. Naši žiaci boli veľmi úspešní. Do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktorá sa bude konať 17.04.2019 v Ružomberku postupujú: Marko Kresáň, Alexandra Paigertová, Ivan Stolár, Tomáš Rychtarčík, Nikola Kulíšková a Patrik Čerňan. Pevne veríme, že aj v krajskom kole budú úspešní a postúpia na celoslovenskú prehliadku do Spiškej Novej Vsi. Držíme všetkým palce!

Mgr. Milada Randová