Vo štvrtok, 21.03.2019, sa naša škola zúčastnila ďalšieho ročníka regionálneho podujatia „Môj priateľ počítač“. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina, odbor školstva a Spojená škola, J. M. Hurbana, Žilina. Opäť boli pozvaní žiaci a učitelia špeciálnych základných škôl žilinského regiónu, ktorí prišli ukázať vedomosti a zručnosti v práci s počítačom. Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka Erika Garbierová a Matúš Horčičák. V tomto školskom roku bola zadaná téma: Povedzme šikane „NIE“ alebo Usmiata škola.

Žiaci sebe aj ostatným ukázali, že počítač nemusí byť len na hranie a konverzácie cez sociálne siete. Veď v dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť s ním pracovať a hlavne využívať nadobudnuté vedomosti v praxi. Šikanovanie znamená, že niekto niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, čo mu ubližuje alebo ho zraňuje. Šikanované sú spravidla osoby slabšie, menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné.

Naša prezentácia bola zameraná na to, ako sa v našej škole kamarátime, pomáhame si, chápeme sa a učíme sa spolu. Jednoducho ako funguje naša USMIATA  ŠKOLA. Použili sme fotografie zo spoločných akcií. Bolo nám veľmi dobre a už sa tešíme na ďalší ročník.

                                                                                                          Mgr. Viera Kalmanová