Dňa 26. júna 2018 absolvovali žiaci štvrtého, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka letné účelové cvičenie. Pani učiteľky pripravili k témam civilná ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a zdravotná príprava videoprezentácie. Teoretická časť deti zaujala a aktívne sa zapájali. Po nástupe a kontrole pripravenosti sa žiaci v dobrej nálade vydali na turistickú vychádzku na futbalové ihrisko do Hliníka nad Váhom. Praktickú časť plnili na troch stanovištiach. Precvičili si úlohy vyplývajúce z teoretickej časti a cvičenie ukončili testom. Napriek daždivému ránu nakoniec tohtoročnému účelovému cvičeniu prialo aj počasie, cvičenie dopadlo na výbornú a splnilo všetky stanovené ciele.

Mgr. Jana Zlochová