Dňa 19.06.2018 sa naši šiestaci spolu s triednou učiteľkou a pani zástupkyňou vybrali do mesta Trenčín na poznávací výlet.

Pred cestou si všeličo o Trenčíne zistili. Vyhľadávali informácie na internete, vypracovali si finančný rozpočet  a kreslili miesta, ktoré by chceli v Trenčíne navštíviť. Rozmýšľali aj o tom, čo na výlet potrebujú, spísali si zoznam potrebných vecí...

Cestovali osobným vlakom, čo bolo pre viacerých z nich po prvýkrát. Počasie sa im vydarilo a tak im nič nestálo v ceste, aby si výlet naplno užili.

Ako prvý cieľ si stanovili prehliadku Trenčianskeho hradu – dominanty Trenčína i celého Považia. Hrad strážil pradávne obchodné trasy, spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Dozvedeli sa, že dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších rokoch sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

V rámci prehliadky mali žiaci možnosť vidieť v priestoroch kasárne hradu výstavu Aký kroj, tak sa stroj... a interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov Aeronautica.

Na hrade mali možnosť nazrieť do Studne lásky, ktorá je spätá s povesťami o láske Omara a Fatimy; hladomorňu, Ľudovítov palác, Barborin palác, Rotundu a Matúšovu vežu.

Na nádvorí si prezreli viacerých dravých vtákov a samozrejme mali možnosť zakúpiť si suveníry.

Po vyčerpávajúcej prehliadke hradu navštívili aj Katov dom, ktorý ako kamenný dom existoval pravdepodobne už v roku 1607. Katov dom predstavuje jedinú zachovanú stavbu takéhoto typu v Trenčíne. Predstavuje meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom sa nachádzali obytné priestory, čierna kuchyňa a hospodársko-výrobná časť. Katov dom je spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Podľa niektorých údajov býval v tomto dome koncom 19. storočia mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. Niektoré zdroje uvádzajú, že v 16. – 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata.

Ďalším cieľom šiestakov bola prechádzka po trenčianskych námestiach a samozrejme krátke občerstvenie.

To, ako im bolo super, si môžete pozrieť vo fotogalérii :-)

Mgr. Júlia Moravíková