Dňa 19.12.2013 sme mali veľkú česť privítať na pôde našej školy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, Dr.Sc. Pán minister sa zúčastnil krásneho a bohatého programu na vianočnej besiedke, ktorý si pripravili žiaci A, B aj C variantu s pani učiteľkami a vychovávateľkami, prezrel si priestory školy, ŠMŠ, CŠPP a školského internátu a výstupy z projektov Sme iní, ale nie horší - učíme sa moderne a Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní, dotovaných z európskych sociálnych fondov.

Pozvanie na vianočnú besiedku prijali aj hostia z kancelárie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, p. primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik, metodička Okresného úradu v Žiline, PaedDr. Anna Klein Krušinová, PhDr. Dana Čuláková z odboru školstva a Ing. Jana Balážová, Okresný úrad v Žiline.

Fotogaléria na stránke školy

Fotogaléria vianočnej besiedky na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.