Aj  naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom. Starší žiaci sa zúčastnili detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si v Mestskej knižnici v Bytči. Mladší žiaci navštívili knižnicu v piatok - 8. júna 2018. Stretli sa s mladým spisovateľom Petrom Gärtnerom, ktorý nám predstavil svoju knižku s názvom O čertovi Kolofónovi. Potom otvoril veľký drevený kufor, z ktorého vyrástlo bábkové divadlo. Bábky ožili a zahrali deťom príbeh o čertovi Kolofónovi, ktorý mal za úlohu priviesť do pekla aspoň dve neposlušné deti. Sme veľmi radi, že aj v Bytči máme mladého umelca, ktorý dokáže vyčariť na tvárach detí úsmev od samého začiatku až do konca predstavenia.

Mgr. Eva Kováčiková