Asociácia za život a rodinu v roku 2018 vyhlásila druhý ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej  a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka.

Vo svojich výtvarných dielach sme sa so žiakmi našej špeciálnej základnej školy  snažili o stvárnenie  tém súťaže, ktoré boli:

  • rodina
  • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Do súťaže sa zapojili žiaci a študenti z celého Slovenska. Organizátori súťaže mali neľahkú úlohu, pretože im prišlo viac ako 850 výtvarných prác a 34 videí. Podľa ich vyjadrení boli všetky výtvarné diela a videá veľmi pekné a oceniť iba niekoľko z nich nebolo ľahké, pretože cenu by si zaslúžil každý účastník súťaže.

Veľmi nás potešilo, že špeciálne ocenenie za prácu s názvom „Rodina mojich predkov“ získala Pamela Štrkáčová, žiačka 7. ročníka Špeciálnej základnej školy v Bytči. Slávnostné odovzdávanie cien spojené s vernisážou výstavy sa konalo  v bratislavskom Dome Quo Vadis. Pamela si ocenenie bola prevziať spolu so svojimi sestrami. Okrem hodnotného kultúrneho zážitku a emotívneho stretnutia s ostatnými účastníkmi súťaže si dievčatá odniesli aj príjemné zážitky zo slnečnej nedeľnej Bratislavy.

Ocenené práce budú zverejnené na webe organizátora www.zazivotarodinu.sk. Výtvarné práce budú vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca máj 2018.

Všetky zaslané práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Mgr. Božena Bašová