Pohyb a tanec sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Tancom ľudia vyjadrujú svoje schopnosti, zručnosti, nálady, pocity aj túžby. Považuje sa za prirodzený prostriedok na výchovu vôle, charakteru, rozvoja rozumových schopností dieťaťa, rozvoja motoriky a pohybu, myslenia a fantázie. Aj dnes je tanec výrazovým prostriedkom, ktorým môžeme komunikovať s deťmi a žiakmi bez slov.

A práve pri našich žiakoch veľa ľudí ostane bez slov. Svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou  a úžasnými výkonmi dokážu chytiť každého za srdce. Dôkazom  bolo aj finálové kolo tanečnej súťaže Pohyb bez bariér, ktoré sa konalo dňa 20.04.2018 v krásnych priestoroch Mestského divadla v Žiline. Naše Bodky opäť zažiarili a so svojou úsmevnou choreografiou Rozprávkový sen získali fantastické 1. miesto.

Mgr. Mária Holáčiková