Na jar sa príroda začína prebúdzať z dlhého zimnom spánku. V apríli je už v plnej kráse  a my z nej môžeme čerpať energiu  a vyžívať ju na aktívny  oddych. Aby sme tak mohli robiť aj v budúcnosti, je dôležité  prírodu chrániť a starať sa o ňu.  U našich žiakov budujeme  kladný  vzťah k prírode a jej ochrane pomocou  environmentálnych aktivít. Jednou z takýchto aktivít bola aj beseda, ktorá sa konala  11. apríla pri  príležitosti „Dňa Zeme“ (22.04.). Na besedu sme si pozvali Mgr. Petra Pajgera  z CHKO Strážovské vrchy, od ktorého sme sa formou pútavého rozprávania a  prezentácie dozvedeli veľa nových informácií zo života zvierat a rastlín, ktoré žijú v okolí Bytče. Deň Zeme sme si  pripomenuli aj aktivitami, do ktorých sme museli zapojiť aj naše ruky. V školskej záhrade sme  vybudovali vyvýšené záhony, do nich sme vysadili bylinky a zeleninu. Ďakujeme aj pánovi školníkovi, že nám pohol záhony osadiť.  A ako každý rok, žiaci druhého stupňa prispeli k skrášleniu a vyčisteniu mesta Bytča tým, že sme  20. apríla  vyčistili priestory pri pošte.  Naši menší žiaci sa postarali o vyčistenie areálu školy. Všetkým ďakujeme a dúfame, že sa budú aj naďalej  starať o čistotu a krásu našej prírody.

Ing. Emília Šulajová