7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a 70. výročie založenia WHO. Realizovali sme s deťmi ŠMŠ a žiakmi školy diskusiu, aktivity a tvorivé hry zamerané na ochranu a upevnenie zdravia, prevenciu, správnu výživu, pitný režim, pravidelný pohyb, hygienu a ďalšie zásady ovplyvňujúce zdravý spôsob života. Snažíme sa účinne ovplyvňovať alebo zmeniť životný štýl našich žiakov k ich prospechu zaujímavými informáciami, aktivitami a hravými formami. Osveta a informovanosť je veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná na deti a žiakov. Chceme ich naučiť od útleho veku zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu lebo vieme, že zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie, fyzickú zdatnosť i psychickú pohodu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková