Na vianočnú atmosféru sme sa naladili  počas tvorivých dielní v Spojenej škole v Čadci 12.12.2017 pri zdobení medovníka. Žiaci Jean Baláž a Patrik Čerňan si vyzdobili pripravené medovníčky.  A čakalo na nich aj prekvapenie, pečenie vianočných oblátok. Oblátky sa im vydarili a aj veľmi chutili.

Ing. Emília Šulajová