Sonda do súkromia plchov - prednáška

Opäť mali naši žiaci možnosť navštíviť historické priestory Sobášneho paláca v Bytči. Tento raz sa zúčastnili prednášky Sonda do súkromia plchov, ktorú viedol zoológ Považského múzea v Žiline.

Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote týchto milých hlodavcov, ktoré pre človeka však často predstavujú škodcov. V prezentácii mohli žiaci vidieť množstvo fotografií jednotlivých druhov, plšie domčeky či obrázky zo života mláďat a dospelých jedincov.

Po prednáške vyplnili žiaci spolu s pani učiteľkami pracovné listy, v ktorých hľadali správne cestičky zvieratiek k potrave, spájali čísla, počítali a pomenúvali lesné zvieratká.

Mgr. Júlia Moravíková