Environmentálna výchova v prírode

Naši žiaci majú kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Pravidelne navštevujú národnú prírodnú rezerváciu Súľovské skaly. V rámci hodín vlastivedy sa žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili čistenia pridelenej lúky od náletových drevín. Pozorovali jesenné farby prírody, faunu a flóru. Učili sa priamo v teréne názvy drevín a rastlín. Počas krásneho slnečného dňa – 3.10.2017 - videli aj babôčku pávookú. Priniesli si aj množstvo prírodnín, ktoré využijeme na hodinách pracovného vyučovania.

Mgr. Zdena Počarovská