Dni nádeje

Aj tento rok sme sa so žiakmi Spojenej školy internátnej v Bytči zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2017. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIII. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci vo svojich výtvarných prácach na témy „Drogy? Toto je moja odpoveď!“, „Ja vo svete, ja v živote“  alebo vo voľnej téme zobrazili zmysluplné využívanie voľného času, plnohodnotný život bez drog a nevhodných „kamarátov“.

Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2017“, ktorá sa konala  05. 10. 2017 o 10. 00 hod. v Mestskom divadle v  Žiline. Na tomto podujatí boli v kategórii ŠZŠ ocenení aj  žiaci našej školy nasledovne:

1. miesto:  Marián Bondora - 6. ročník

2. miesto:  Emanuel Hošták - 9. ročník

3. miesto:  Adrián Zajac - 6. ročník

VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME!

Mgr. Božena Bašová