Jesenné účelové cvičenie

Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Skladalo sa z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili so základmi prvej pomoci, ochrane života a zdravia, topografie a riešenia mimoriadnych udalostí CO. V praktickej časti plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský