Koniec školského roka 2016/2017

Aj posledný týždeň školského roka 2016/2017 bol bohatý na rozmanité podujatia, ktorých sme sa so žiakmi školy zúčastnili.

Pani riaditeľka ZŠ E. Lániho v Bytči nás pozvala na školský dvor, kde zavítal známy tanečník Laci Strike so svojou tanečnou skupinou Street Dance Academy. Tanečníci predviedli žiakom rôzne tanečné štýly. Aj samotní žiaci mohli predviesť svoje tanečné umenie a zasúťažiť si o pekné ceny.

Ďalším zaujímavým podujatím bola prednáška spojená s divadelným predstavením AHA! SYNAGÓGA. Žiaci mali možnosť získať zážitkovou formou priamo v priestoroch historickej budovy národnej kultúrnej pamiatky, bytčianskej synagógy, neskreslený obraz o histórii, kultúre, architektúre mesta Bytča, ale aj o jej osobnostiach a významných dejinných udalostiach.

30. jún bol nielen dňom, kedy žiaci dostali do svojich rúk hodnotenie celoročnej práce prostredníctvom vysvedčenia, ale aj dňom, v ktorom predviedli svoju šikovnosť a usilovnosť. Na školskej chodbe vystúpili deti zo ŠMŠ a predviedli pásmo ľudových piesní a tancov. Žiaci prvého stupňa zaspievali krásnu pieseň a naši deviataci sa rozlúčili so školou, kamarátmi a zamestnancami školy. Prajeme im v ďalšom štúdiu veľa šťastia a úspechov v živote.

Mgr. Júlia Moravíková