Prvý polrok školského roka sme na našej škole ukončili športovými s pohybovými aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Jarné počasie umožnilo aj najmenším škôlkarom vybehať sa na školskom dvore. Pre žiakov prípravného až 7. ročníka sme pripravili športové súťaže v hode na cieľ, člnkovom behu a v štafetovom behu. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretli v priateľskom futbalovom zápase. Po návrate do školy bol deťom podávaný bylinkový čaj a deti boli poučené o škodlivosti pitia energetických nápojov.