UF ruky15. októbra si pripomíname Svetový deň umývania rúk. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti umývania rúk a poukázať na to, ako nedostatočná hygiena rúk môže viesť k vzniku rôznych ochorení. Návyk pravidelne si umývať ruky by sa mal budovať už od ranného veku. Keď si uvedomíme, že na jednom prste ľudskej ruky sa nachádza až 12.000 baktérií, mali by sme dôraznejšie dbať na hygienu rúk.

Pani zdravotníčka nám porozprávala o baktériách a vírusoch, ktoré osídľujú naše telo. Tiež sme sa dozvedeli niečo o hygiene, ktorá nás chráni pred vznikom rôznych ochorení. Deti sa zapájali do diskusie o tom, kedy si umývať ruky a ako si ich umývať. Techniku správneho umývania rúk si deti prakticky precvičili a osvojili.

Mgr. Daniela Labudová