jesen UfZačiatkom septembra sa žiaci druhého stupňa a praktickej školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia v prírode. Svoje teoretické a praktické poznatky si žiaci overili v štyroch kategóriách – civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova a pobyt v prírode. Po príchode do školy sa žiaci oboznámili s teoretickými poznatkami potrebnými k jesennému účelovému cvičeniu. Potom sa už teplo oblečení a v pevnej obuvi vydali do prírody – na Kaplnku. Tu si všetci prakticky overovali svoje nadobudnuté poznatky. Vyskúšali si, ako správne poskytnúť prvú pomoc, preverili si znalosti cestnej premávky aj dopravné značky a nakoniec pracovali s mapou, kompasom a buzolou, pomocou ktorých si vyskúšali orientáciu v teréne. Bolo to náučné a príjemne strávené jesenné dopoludnie.

Ing. Kristína Randová