velki uciaUž v predškolskom veku je nesmierne dôležité vytvárať základy pre celý život človeka. Je dôležité dávať deťom dostatok priestoru na realizáciu činností, do ktorých sa aktívne zapájajú a tieto činnosti sa stanú cestou k získavaniu nových vedomostí a schopností.

S využitím zážitkových metód a metódy rovesníckeho učenia sme uskutočnili s deťmi špeciálnej materskej školy a žiakmi druhého stupňa špeciálnej základnej školy aktivity na rozvíjanie finančnej kultúry. Nechali sme sa inšpirovať publikáciou Nadácie pre deti Slovenska - Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku. Aktivity sme si starostlivo vybrali, prispôsobili a organizačne zakomponovali do troch blokov v súlade s potrebami a požiadavkami nášho vzdelávacieho programu.

V prvý deň sa naši veľkí žiaci zoznámili so škôlkarmi. Motiváciou pre detičky bolo čítanie rozprávky o Euráckom kráľovstve, kde boli všetci ľudia, zvieratá aj veci z peňazí. Následne detičky pozorovali napodobeniny bankoviek aj mincí pomocou lupy. Pozorovali aj skutočné mince, ktoré si mali možnosť odtlačiť do keramickej hliny. Ešte podrobnejšie sa učili rozoznávať jednoeurovú a dvojeurovú mincu a triediť ich.

Druhé stretnutie veľkých žiakov a malých detí pokračovalo čítaním rozprávky Eurácke kráľovstvo. V príbehu sa detičky dozvedeli o viacerých povolaniach ako aj o skutočnosti, že za každú prácu získajú plácu. Rozdelili sa do dvoch skupín na murárov a kuchárov. Murári postavili z kociek domy, kuchári pripravili výborné a zdravé jednohubky. Za svoju námahu získali odmenu vo forme napodobenín peňazí. A aby si mali svoje zarobené peniaze kam odložiť, vyrobili si za pomoci veľkých žiakov jednoduché peňaženky. Súčasťou vzdelávacieho bloku bol aj rozhovor o tom, kým by sa chceli detičky a veľkí žiaci stať. Mnohých lákajú povolania ako hasič, policajt či murár. Aktivity končili spoločným pohostením, ktoré deti a žiaci pripravili.

Aj počas tretieho dňa začínalo rovesnícke učenie čítaním rozprávky o kráľovstve plnom peňazí. Deti na príklade „euronosičov“ a „eurojedákov“ pochopili, kto nám peniaze dáva a na čo ich najčastejšie míňame. Nasledovala hra na obchod, kde deti peniažky z peňaženiek minuli, ale časť peňazí im aj zostala. Aby sa naučili peniaze šetriť, namaľovali si za pomoci svojich už veľkých kamarátov úžasné hlinené prasiatka, do ktorých si vhodili svoju prvú „ušetrenú“ mincu. Prasiatka nám darovala spoločnosť Školské–tašky (https://www.skolske-tasky.sk/?gclid=CjwKCAjw-b-kBhBEiwA4fvKrIdjQaErVWVX5NVjvk41pIGV3JwWgSpic1hwUF83iP_xrjTRDeewihoCFtsQAvD_BwE), za čo veľmi pekne ĎAKUJEME! Detičky dostali aj domácu úlohu. Mali nakresliť, čo by si neskôr za ušetrené peniažky chceli kúpiť.

Všetky aktivity veľkých a malých zožali úspech, splnili stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a kamarátstva.

Mgr. Júlia Moravíková