slnko v dusiŽiaci našej školy pripravili na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy obdivuhodné diela, ktoré sú súčasťou 15. ročníka výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a školských zariadení Žilinského kraja - Slnko v duši. Podujatie sa realizuje pod patronátom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Slávnostné otvorenie výstavy prebehlo dňa 15.06.2023 v Krajskej knižnici v Žiline. Je možné pozrieť si ju až do 31.08.2023. Výrobky našich žiakov sú k nahliadnutiu vo fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková