pistanyNiekedy počujeme len vibrácie hudby a niekedy len tlkot svojho srdca. Niekedy musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Niekedy sa musíme prispôsobiť situácii a je to pre nás nesmierne ťažké. Niekedy nás okolie nechápe, prečo konáme tak, ako konáme. Niekedy potrebujeme druhých, aby sme mohli použiť naše nohy. Niekedy musíme prelomiť naše hranice, aby ste videli to, akí sme skvelí. 

Častokrát tanec pomáha sprostredkovať i to, na čo slová nestačia. Tanečné pohyby detí nám pomáhajú lepšie pochopiť a precítiť celý príbeh a uvedomiť si hudbu až do posledného tónu. Krásu tanca a pohybu sme predviedli na veľkolepej tanečnej súťaži Tanec bez hraníc - Piešťany 2023, ktorú organizuje Spojená škola Piešťany. V stredu 24. mája 2023 sa v kine Fontána konal už VIII. ročník súťaže, kde sa zúčastnilo 179 žiakov špeciálnych a spojených škôl. Do porotcovských kresiel opätovne zasadli aj známe tváre. Jednou z nich bol herec Roman Pomajbo a druhým Matúš „Yael“ Kolárovský. Ten si s deťmi nielen zatancoval, ale v závere aj zaspieval. Bonbónik prišiel v úplnom finále programu, keď sa ako tajný hosť predstavil raper Ego, ktorý celú atmosféru umocnil svojim  speváckym vystúpením.

Nefalšovaná  radosť, rozžiarené detské očká, skvelé výkony predviedli aj naši žiaci 1. a 2. stupňa v modernom tanci a zmiešaných družstvách. V modernom tanci sa žiaci predstavili s choreografiou Farebný svet a Život ulice. V zmiešaných družstvách so svojou choreografiou Úsmev v srdci vytvorilo 18 detí nádherný tanečný príbeh. Niekedy netreba slová, stačí sa jednoducho pozerať a splynúť s radosťou detí, ktorá vás okamžite pohltí. Dovidenia o rok na Tanci bez hraníc!

Mgr. Mária Holáčiková