Letne cvicenieV piatok, 2. júna, sa konalo v SŠI letné účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 5., 6., 7., 8., 9, ročníka/A variantu, žiaci 6., 7., 8., a 9. ročníka/B variantu spolu so žiakmi Praktickej školy. Pod vedením triednych učiteľov sa žiaci presunuli na futbalové ihrisko pri športovej hale v Bytči. Vyučujúci si po príchode na ihrisko pripravili svoje stanovištia a žiaci sa postupne, po skupinách, organizovane rozpŕchli k nim. Každé jedno stanovište bolo zaujímavé niečím iným. 1.stanovište patrilo orientácii a práci s mapou, buzolou, kde si žiaci rozšírili svoje vedomosti z predmetov geografia a vecné učenie. 2.stanovište bolo zamerané na zdravotnú prípravu, ako reagovať a konať po uštipnutí  hada, hmyzu a pod. Tu si žiaci doplnili vedomosti z predmetov zdravotná výchova, biológia a z vecného učenia. 3. stanovište už tradične patrilo zdravotnej príprave, ako ošetriť zlomeninu, porezanie a pod. Žiaci si vyskúšali spevniť a zafixovať končatinu po úraze. V  4.stanovišti si zopakovali, ako sú označené turistické chodníky, naučili sa rozkladať a skladať stan a tiež si vyskúšali, pre niektorých novú, pre iných už známu športovú aktivitu, Nordicwalking. Po absolvovaní týchto stanovíšť boli pre žiakov ešte pripravené jednoduché športové aktivity podľa vlastného výberu. Niektorí si zahrali futbal, iní  frisbee. Po ukončení športových aktivít sme sa všetci spoločne presunuli do priestorov školy.

Ing. P. Bilas, Mgr. V. Kuceljová, Mgr. I. Janošíková, Mgr. J. Moravíková, Mgr. M. Poliaková.