UF vodneNaši žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie na Vodnom diele Žilina. Zamestnanec vodného diela nás previedol po dostupných úsekoch a poskytol odborný výklad o výstavbe a histórii Vodného diela Žilina.  Zároveň nás oboznámil s jeho súčasným využitím a fungovaním. Vodné dielo slúži na výrobu elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov technologickou vodou, okrem toho sa jeho okolie stalo aj obľúbeným rekreačným miestom. Exkurzia zaujala žiakov aj vyučujúcich. Sme radi, že aj toto dopoludnie mali naši žiaci umožnené zážitkové vyučovanie, no tentoraz priamo v areáli Vodného diela Žilina.

Ing. Kristína Randová, Ing. Pavol Bilas