image008SŠI v Púchove usporiadala v tomto školskom  roku výtvarnú súťaž  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s témou: Čarovný les. Naši žiaci nelenili a zapojili sa svojimi prácami do tejto súťaže. Ako býva zvykom, vyhodnotenie súťaže prebehlo výstavou prác žiakov v Divadle v Púchove, na ktorej boli najlepšie práce ocenené vybranou porotou. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci: Terezka Halíčková (II.AUT), Peter Minárik (6.roč A variant.), Lívia Michálková (6.roč. A variant), Michaela Chachulová (8.roč. A variant), Martin Porubčanský (6.roč. B variant). Oceneným srdečne blahoželáme.

Mgr. Valéria Kuceljová