UF lesLes svojou rozmanitosťou je najkrajšou a najinšpiratívnejšou zelenou učebňou aj pre nás ľudí.

Naši najmenší kamaráti zo škôlky nás pozvali na zaujímavú besedu s poľovníkmi. Deti sa dozvedeli, čo je poľovníctvo, ako sa poľovníci starajú o zvieratá, les a ako treba prírodu chrániť. Žiakom porozprávali o svojej práci, pripomenuli, na čo netreba zabudnúť na prechádzke do lesa, ukázali a predviedli zvuk vábničiek a parožie. Deťom sa veľmi páčili preparované zvieratá: jeleň, muflón, kamzík a srnec. Okrem toho sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavého zo života lesa a ochrane zvierat v ňom. Pánom poľovníkom ďakujeme za ich čas a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

Chráňme si tajomstvá lesa, majme v úcte každučký strom, kvietok, zviera, hmyz aj vtákov. Chráňme si všetky tie dary, ktoré nám príroda ponúka.

Mgr. Mária Holáčiková