TFDňa 04.05.2023 sa v Kine Mier v Považskej Bystrici konala recitačná súťaž pod názvom Otvorené srdcia. Svoje schopnosti a talent prezentovali žiaci špeciálnych základných škôl a základných škôl pre žiakov s autizmom zo Žilinského a Trenčianskeho kraja. Porota mala skutočne náročnú úlohu z množstva šikovných súťažiacich vybrať tých najlepších.

Aj žiaci našej školy sa súťaže zúčastnili a úspešne nás v prednese poézie a prózy reprezentovali. Za organizačnú zložku Špeciálna základná škola získali ocenenia Erik Kotlár, ktorý sa umiestnil na 3. mieste a Marko Kresáň na krásnom 2. mieste. Ocenenie poroty získali dve žiačky B variantu – Dominika Babčanová a Janka Fuljerová. Praktickú školu reprezentoval Adrián Zajac, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Základnú školu pre žiakov s autizmom úspešne zastúpili žiaci - Matej Kosec a Juraj Štoder, ktorí získali vo svojich kategóriách krásne 3. miesta.

Našim výborným recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Sme na vás veľmi hrdí!

                                                           Mgr. Dominika Papšová, Mgr. Martina Koišová, Mgr. Valéria Kuceljová