Uf ZCSvetový deň zdravia je každoročne 7.apríla významnou oslavou, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosťou a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

Bolesť chrbta patrí k  najrozšírenejším zdravotným problémom. Môže za ňu hlavne nesprávne držanie tela alebo zlé a dlhodobé sedenie v lavici. Mnohí z nás sa uchyľujú k cvičeniu až vtedy, keď sú bolesti neznesiteľné, alebo keď im cviky na boľavý chrbát predpíše neurológ. Práve preto sme sa rozhodli venovať sa po celý mesiac zdravotným cvičeniam na hodinách telesnej a športovej výchovy. Na pomoc sme si prizvali našu pani zdravotníčku. Spolu so žiakmi si na hodinách  zacvičila a ukázala im mnoho užitočných cvičení, ktoré sa dajú realizovať nielen v telocvični, ale i doma. Každý jeden žiak si počas vyučovania precvičil cvičenia, ktoré boli vhodne zvolené i na základe jeho individuálnych osobitostí. Žiaci si osvojili poznatky z biológie a z telesnej a športovej výchovy. Naučili sa vzpriamene sedieť a kráčať. Nadobudli vedomosť o jednoduchých cvičeniach, ktoré môžu využívať počas ďalších hodín TSV.  Žiaci videli, ako  cvičenia precvičovať a sami si všetky cviky vyskúšali. Zistili, kde majú nedostatky a spoločne sme sa ich snažili odstrániť. Verím, že tieto cvičenia budú žiaci využívať  v školskom i mimo školského života, teda vo svojom voľnom čase.

Týmto sa chcem poďakovať pani zdravotníčke za jej ochotu a čas strávený na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Mgr. Janošíková I.