slavik„Zaspievaj si. Spev prináša šťastie a radosť,

keď spievame, sme v prítomnej chvíli,

a tak žijeme život naplno. „

( zo skladby Daniel Sárkany - Tíme To Live)

Vo štvrtok 27.apríla 2023 sa konal 23. ročník súťaže Trenčiansky slávik v umeleckom speve na pôde Spojenej školy internátnej v Trenčíne, ktorá bola jej organizátorom.  Predstavilo sa na nej spolu 29 žiakov  z Trenčína, Myjavy, Bánoviec, Považskej Bystrice , Bytče a iných okolitých škôl. Zúčastnili sa jej aj traja naši žiaci  - Samanta Kotlárová, Jaroslav Ačjak a Alexandra Paigertová.  Členovia poroty to naozaj nemali ľahké, vybrať spomedzi zúčastnených troch najlepších, pretože všetci žiaci podali to najlepšie zo seba a bolo vidno, že dali do toho celé svoje srdce. O to väčšiu radosť máme, že náš žiak Jaroslav Ačjak s piesňou Sláviček je malý vtáčik obsadil vo svojej kategórii žiakov 4.-6. ročníka krásne druhé miesto, za čo mu patrí obrovská gratulácia. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a rovnako touto cestou ďakujeme aj SŠI v Trenčíne za výbornú organizáciu tohto krásneho podujatia a už teraz sa tešíme na ďalší rok tejto súťaže.

Mgr. Poliaková Mária