UF boccaNový kalendárny rok 2023 je v plnom prúde. Hneď v jeho úvode si žiaci našej školy zmerali sily v školskom turnaji v športovej hre Boccia. Počas celého školského roka deti zo ŠZŠ a zo ZŠ pre deti s autizmom poctivo  bocciu trénovali na hodinách telesnej a športovej výchovy.

Spolu s vyučujúcimi TSV sme vybrali dvoch zástupcov, ktorí reprezentovali svoju triedu. Žiakov sme rozdelili do štyroch základných skupín, v ktorých medzi sebou súťažili. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. – 4. ročníka A aj B variantu. Druhú kategóriu vytvorili žiaci s autizmom. Členmi tretej skupiny boli  žiaci 5. - 9. ročníka A aj B variantu. Nezabudli sme ani na žiakov C variantu, ktorí si zmerali svoje sily v štvrtej kategórii. Žiaci súťažili vo dvojiciach. Počas turnaja vládla medzi deťmi priateľská i zdravá súťaživá atmosféra. Navzájom sa povzbudzovali a držali si palce. Všetci súťažiaci si odniesli radosť z hry a chuť športovať.  Po ukončení súťaže bol každý jeden žiak patrične odmenený a okrem skvelých pocitov dostal aj hodnotnú cenu, diplom a za prvé tri miesta aj medailu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. Patrícia Hrobáriková a Mgr. Ivana Janošíková